Kritiek is enkel kritiek als het opbouwend is en met fatsoen wordt geuit.
 

Wie dat niet kan of wil mag het bij voorkeur achterwege laten.